Съобщение относно съдържанието на този сайт: АРХИВ И НЕОБНОВЯВАНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящият сайт не представлява функциониращ и обновен или обновяван сайт на Христянреформистка партия. През месец април 2018 г. бе проведен Конгрес на ХРП, на който бе избрано ново ръководство. Новото ръководство на партията, считано от конгреса на ХРП през април 2018 г., е отговорно за публикациите на същата, респективно и за публикуването и поддръжката на нов официален партиен сайт.

Настоящият сайт е само архивна информация за дейността, платформата и част от публикациите на ХРП, за периода от 2013 до април 2018 г.

От ръководството на ХРП, функционирало до април 2018 г.

Публикувано в Uncategorized

Обява за предстоящ конгрес на ХРП – 14.04.2018 г.

Обява за предстоящ конгрес на ХРП – 14.04.2018 г.

06.03.2018 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 11 от устава на партията Политическият съвет на Християнреформистка партия свиква конгрес на партията на 14.04.2018 г., от 10:00 ч., който да се проведе в гр. Пловдив, Панаирна палата №7 – Конферентна зала, при следния дневен ред:

  1. Откриване;
  2. Отчетен доклад и дискусия;
  3. Изменение и допълнение в програмата и устава на партията;
  4. Избор на ново ръководство;
  5. Изработване стратегия за участие в следващи избори;
  6. Други;
  7. Закриване.
Публикувано в Uncategorized

Уточнение

Политическият съвет на Християнреформистка партия уточнява, че поради юридически подробности заличаването на партията е отменено. Скоро очаквайте съобщение за насрочване на Конгрес на партията през пролетта на 2018 г.

Публикувано в Uncategorized

Изявление във връзка с решението за саморазпускане на ХРП, взето на Конгрес от 08.04.2017 г.

Уважаеми членове и симпатизанти,

На своя Конгрес, проведен на 8 април 2017 г., ХРП взе решение да се саморазпусне, съгласно глава Х от Устава.

Опитите да се създадат политически партии, които да изразяват интересите на християните в страната след падането на комунизма, са няколко. Участието на тези партии в политическия живот се е увенчавало обикновено с неуспех. Факт е, че партиите съществуват до голяма степен от избори до избори, като междувременно осъществяват минималистична дейност, ако въобще имат такава.

С оглед на тази реалност, съществуването на ХРП следва да бъде обвързано с реалностите на политическия живот в страната. Българската държавност и политика са крайно тоталитарни, корумпирани и предадени на беззаконие, изразяващо се в нарушаване на законите или в създаване на несправедливи и драконовски закони, ограничаващи свободата на хората.

С преформулирането си като дясна консервативна партия ХРП имаше за цел да защитава една нетипична форма на управление за България – свобода на личността и самоуправление, с малка, но отговорна бюрокрация, издържана от ниски данъци.

Тази визия е възможно да бъде осъществена само от народ, които цени личната свобода и вярата в Бога. Ние сме уверени, че този модел е единственият здравомислещ политически модел за нормален живот на християни и нехристияни на територията и под юрисдикцията на българското управление. В същото време, поради принципа в политиката на зачитане волята на мнозинството, съзнаваме, че ако мнозина не подкрепят тази идея, тя няма да има значимо място в политическия живот. Затова нашата цел като партия бе в определен срок да популяризираме дясната и консервативна идея и свободна България, в която християнските и семейните ценности са издигнати на първо място. Ако в този срок би се оказало, че политическият модел и народът не подкрепят нашата идея, то съществуванието на тази партия в тази нация би се оказало ненужно.

Политическите партии се създават с цел участие в избори. С оглед оценката на съществуването на партията до момента изводът е, че не са налице нужната енергия, подкрепа и обществено-политически условия за съществуването на ХРП. Дясната идея за лична свобода и самоуправление, защитавана от ХРП, ще остане без реализация в този си вид, за сметка на властващата корупция, олигархия и държавно-демократичен социализъм.

Не се отказваме, без да сме опитали. Успешно изградихме публично присъствие в Интернет и социалните мрежи. Включихме се като опозиция в политическия дебат със становища пред парламента. Борихме се със закостенялата държавна администрация в ЦИК и в съда. В процеса на регистрация за местни избори през 2015 г. за десет дни събрахме над 2500 подписа. За съжаление, трезвият анализ сочи, че десните идеи нямат нужната подкрепа сред българите, за да разчитаме на успех в близко бъдеще.

Решението ни да разпуснем ХРП не означава, че се отказваме да бъдем глас на свободата и истината в обществото и да се молим на Бог да опази верните си.

Бог да е на помощ на България и българите.

 

Политически съвет на ХРП, Април 2017 г.

Публикувано в ХРП

ХРП защити свободата и демокрацията със своя призив на последните избори: задължителното гласуване е противозаконно, обяви Конституционния съд

Решението на Конституционния съд на Република България (КС) от края на февруари т. г. да отмени санкциите при неизпълнение на въведеното в „задължение“ право на участие в избори е на практика обявяване на задължителното гласуване за противоконституционно и противозаконно, освен че на всички здравомислещи е ясно, че гласуването под принуда е крайно недемократично.

Тази, на практика, отмяна на задължителното гласуване е признание за важната принципна и справедлива позиция, в изпълнение на демократичните ценности и свободата, която Християнреформистка партия зае, като ПРИЗОВА ВСИЧКИ СВОБОДОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ на последните президентски избори.

Решението на КС покрепя тезата, че гласовете на поддръжниците на задължителното гласуване са доказано гласове на лаици по отношение на свободата и демокрацията или съзнателни поддръжници на тираничното държавно управление.

Конституционният съд в този случай, отменяйки санкциите при неизпълнение на „задължението“ за гласуване на избори, застъпва правилното, законно, конституционно и демократично отношение към основото политическо право на глас.

Задължителното гласуване е като свободата да си затворник.

Не може да има право, което да е въздигнато в задължение под заплаха от санкции, особено по такъв важен въпрос, свързан с убежденията и съвестта, като политическият избор и глас. Противоконституционната дейност на законодателите с тоталитарно мислене беше осуетена от решението на КС.

Нещо повече, законодателите трябва незабавно да отменят текста, с който правото на участие в политическия процес и управление е превърнат в задължение, а именно: чл. 3 от Изборния кодекс, който обявява за задължение едно важно политическо и човешко право.

Адв. д-р Виктор Костов, председател на ХРП;

Боян Цветков, изпълняващ длъжността председател на ХРП;

Политически съвет на ХРП

Публикувано в Избори 2016, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ

Предстоящ конгрес на ХРП – 08.04.2017 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 11 от устава на партията Политическият съвет на ХРП свиква конгрес на партията на 08.04.2017 г., от 10:00 ч., който да се проведе в гр. София, АТМ Център хотел, бул. „Цариградско шосе“, № 131, при следния дневен ред:

1. Откриване;

2. Отчетен доклад и дискусия;

3. Изменение и допълнение в програмата и устава на партията;

4. Избор на ново ръководство;

5. Изработване стратегия за участие в следващи избори;

6. Други;

7. Закриване.

Публикувано в ХРП

МЪЛЧАНИЕТО – НЕ КАТО ЗНАК НА СЪГЛАСИЕ, А НА ЕТИЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

На 17.01.2017 г. изпратихме писмо с искане за право на отговор относно публикация в сайта Пастир.орг. Около десет дни по-късно отново се обърнахме към Доний Донев, собственик на цитирания сайт, поради липса на отговор.

Целта на отправените от нас искания беше да упражним правото си на отговор на публикация във въпросния сайт, с представянето  на която не сме съгласни, както и на коментар под нея, който уврежда нашето добро име в обществото  с обидното си и невярно съдържание.

Отказът за съдействие и мълчанието на Пастир.орг по този въпрос поставя под съмнение етичния, морален и професионален стандарт, който движи издателите и списващите този сайт.

Съгласно Етичния кодекс на медиите, както и според обичайната практика на всички издатели на интернет сайтове, които уважават истината и честния публичен дебат, засегнатата страна има право да предостави отговор и да изисква поместването му на страниците на изданието, публикувало обидната и оспорвана публикация.

Отговорът ни не бе публикуван, както изискват  етичните и морални стандарти, към които всеки издател е призван да се придържа. Нещо повече – г-н Донев дори не уважи с отговор нашата кореспонденция.

Пълното отсъствие на комуникация от страна на г-н Донев и на който и да било друг представител на сайта Пастир.орг само потвърждава констатацията, че сайт, който твърди, че е християнски, и че стои зад истината, не зачита едно от основополагащите правила на публичния дебат и издателската отговорност – правото на отговор с цел да се изясни истината. Неуважението към закона в случая е по-малкото зло в сравнение с явното демонстриране на неуважение към ближния чрез отказ от какъвто и да било диалог. За да отразява гореустановените факти, мотото на сайта следва да бъде заменено  със следното: „Няма да спрем да мълчим, независимо каква е истината“. Сайтът, освен че е анонимен, не предлага никаква възможност за обратна връзка и контакти с редактори и издатели.

Въпреки наличните правни възможности за принудително въздействие върху неправомерното поведение на издателите на сайта Пастир.орг, ние няма да предприемем нищо повече в тази насока. В рамките на публичността за нас остава правото да поставим поведението на Пастир.орг в светлината на тяхната собствена етична недостатъчност.
Политически съвет на ХРП
14.02.2017 г.

Публикувано в Свобода на словото, ХРП