Публичен регистър

Финансови отчети:

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2011Приложение към годишния финансов отчет 2011

Годишен финансов отчет 2012Приложение към годишния финансов отчет 2012

Годишен финансов отчет 2013Приложение към годишния финансов отчет 2013

Годишен финансов отчет 2014, Приложение към годишния финансов отчет 2014

Годишен финансов отчет 2015, Приложение към годишния финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет 2016, Приложение към годишния финансов отчет 2016

Годишен финансов отчет 2017, Приложение към годишния финансов отчет 2017

 

Декларации:

Регистър на социологическите, рекламните агенции и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, Регистър на притежаваните недвижими имоти, собственост на ХРП, Регистър на разпоредителните сделки с движимо и недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв., Регистър на вещите, предоставени за безвъзмездно ползване и безвъзмездните услуги, извършени с личен труд от физически лица

Регистър на даренията към партия ХРП

Декларации за произход на средства на дарения, съгл. чл. 29 ал.2 т.2 от ЗПП

Декларация за собственост на вещите, предоставени за безвъзмездно ползване от физически лица

 

%d блогъра харесват това: