ХРП

Християнреформистка партия е дясна, консервативна политическа формация, основана на християнските ценности и морал

ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ (ХРП) е политическа партия, която защитава десните и консервативни политически идеи и хората, споделящи християнските добродетели и цивилизационни ценности.

Ако трябва с едно изречение да дефинираме що е„ляво” и „дясно” в политическото мислене, то ние сме „десни”, защото вярваме в малка бюрокрация, ниски данъци, максимална индивидуална свобода на личностите и техните свободни сдружения, семейните ценности, защита на неприкосновеността на личния и семейния живот, личната отговорност за икономически успех, свободен пазар, свобода на словото, съвестта и вярата като най-основни ценности на обществения живот.

За разлика от тази визия, „левите” политически идеолози държат на голям бюрократичен апарат, държавно преразпределение на ресурси и блага, високи данъци, социално инженерство и елитарни политически концепции, в които гражданите са управляема маса, неспособна на правилни политически и житейски решения.

Ние се противопоставяме на подобна утопична форма на политически живот и считаме, че тя е в основата на неспособността на съвременното общество и държава да функционират нормално и да осигурят мир, ред и справедливост, необходими за спокоен и щастлив живот на личността, семейството и обществото.

Днес мнозина по популистки начин искат да разграничат участието в партия от участие в някакво „гражданско движение” поради продължаващата криза в политическия процес и поради липсата на ясна визия за добро и стабилно управление. Но не бива да забравяме, че именно партиите, според закона, са граждански сдружения за участие в политическия и обществено-управленски процес. Затова участието и подкрепа на ХРП е именно избор за участие в гражданска организация – партия, която представлява алтернатива на партиите, които до момента не са успели да зададат правилна политическа визия, нито да управляват с цел справедливост и благоденствие за цялото общество. Станете член на партията или подкрепете каузата ни като симпатизант.

%d блогъра харесват това: