Архиви

„Нова Тера“ приканва политици да заемат позиция „за“ семейството в ЕП

Християнската гражданска организация, „Нова тера”, подкрепена от над 30 европейски неправителствени организации състави документ, който предлага на кандидатите за депутати в европарламента. Онези от тях, които го подпишат се ангажират в случай, че бъдат избрани да защитават и популяризират следните

Публикувано в ВЪНШНА ПОЛИТИКА, СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДКРЕПЕТЕ СТАНОВИЩЕТО НА ХРП СРЕЩУ АНТИСЕМЕЙНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПОЛИТИКА НА ЕП

Становище за отхвърляне на Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (2013/2183(INI)) За да се присъедините към становището с Вашия подпис

Tagged with: , ,
Публикувано в ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ, СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Позиция на ХРП във връзка със събитията в Украйна

Християнреформистка партия се обявява за ненамеса от страна на Русия във вътрешните работи на Украйна и за запазването на целостта на източноевропейската държава. Намесата на руски войски на територията на Украйна е поредното доказателство за имперските амбиции и невъздържана демонстрация на сила на

Tagged with: , , , , ,
Публикувано в ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ