Отворено писмо до ПАСТИР.ОРГ във връзка с публикация от 03.11.2016 г.

Уважаеми д-р Доний Донев,

В публикация на Пастир.орг от дата 03.11.2016 г. (http://pastir.org/news/17889) се съдържа изявлението на Политическия съвет (ПС) на Християнреформистка партия (ХРП) относно участието в задължителни избори. Изявлението е публикувано без изрично разрешение от страна на ПС на ХРП или уведомление до нас, без посочване на първоизточника. Заглавието на текста на документа е подменено от собствениците на сайта Пастир.орг – също без изрично съгласуване с ХРП.

Уведомяваме Ви също, че коментарите в интернет сайтовете, съгласно решение на Европейския съд за правата на човека, са отговорност на собственика на сайта (Виж Delfi AS v. Estonia [GC], no. 64569/09, § 127, 16 June 2015).

В тази връзка заявяваме, че коментар № 1 от „Veniamin Peev“ от 04.11.2016 г. под посочената публикация съдържа неверни, подвеждащи и хулителни твърдения по отношение на партията, нейните членове и ръководството на същата.

Без да посочваме изчерпателно изопачаването на фактите в твърденията на Вениамин Пеев, ето някои от тях:

 • Вениамин Пеев никога не е бил участник в промените в ХДФ/ХРП през 2013 г., с изключение на консултативната среща, проведена на 10.08.2013 г. във Велико Търново, на която още с първото си изказване същият се скара с част от ръководството на инициативата.
 • Твърденията на Вениамин Пеев, че „поради некомпетентност“ документите на партията за регистрация за избори били отхвърлени от ЦИК през есента на 2015 г., е подвеждащо. Вениамин Пеев нито е виждал тези документи, нито има нужната професионална подготовка да прецени тяхната правна стойност дори и да би ги видял. Ходът и резултатите от съдебните дела на ХРП срещу ЦИК по този въпрос бяха публикувани на интернет сайта на партията. Там подробно обясняваме защо ХРП предпочита да се бори срещу бюрократичните пречки вместо да удовлетворява исканията на бюрокрация, която прилага закона в ущърб на правата на хората.
 • Твърденията на Вениамин Пеев, че призивът на партията в защита на конституционното и международно гарантирано право на свобода на политическия избор бил „сектантски“, е груба политическа пропаганда. ХРП е политическа партия, учредена по българските закони, и като такава, в нея може да членува всеки, който възприема идеите и платформата на партията и има избирателни права. Призивът в защита на свободното право на глас най-малко може да бъде определен като „сектантска“ дейност. По-скоро защитата на наложено задължително гласуване е подкрепа на тираничния подход за налагане на тесните интереси на дадена група управляващи над свободното мнение на хората.
 • Самият Вениамин Пеев е член на една от управляващите партии и хулите и лъжите спрямо ХРП представляват политическа пропаганда от платформата на религиозен сайт срещу убежденията и политическата принадлежност на други.
 • Обидните и хулителни квалификации срещу партията и ръководството ѝ ще оставим на съвестта на Вениамин Пеев и на преценката на читателите, с уточнението, че е по-добре човек да е „дълбок провинциалист“ и верен на убежденията си, отколкото плитък такъв, ангажиран с невярно представяне на убежденията и характера на другите.

С оглед на горното, нашето изискване е оттук насетне издателят на Пастир.орг (www.pastir.org)  да се въздържа да публикува документи, изходящи от ХРП, преди същите да бъдат предварително одобрени за публикация в Пастир.орг (www.pastir.org) от оторизиран представител на партията.

По повод всякакви други недобросъвестни действия, предприети срещу членове на ръководството на партията или на самата партия и нейните членове, целящи нарушения срещу упражняването на нашите политически и конституционни права, ще вземем решителни законови мерки за защита.

Разчитаме на разбиране от страна на издателя на Пастир.орг относно гореизложеното.

С уважение,
Политически съвет на Християнреформистка партия

Боян Цветков, изпълняващ длъжността председател, Анатолий Еленков, Виктор Костов, Евгени Димитров, Крум Крумов, Невена Стефанова, Явор Костов

Публикувано в Избори 2016, Общи, ХРП

Призив до българските избиратели по повод президентски избори 2016

bgelections2016Християнреформистка партия призовава всички граждани с избирателни права да не участват в предстоящите президентски избори, насрочени за неделя, 6-ти ноември, 2016 г.

Последните промени в изборните закони на България въведоха така нареченото „задължително гласуване“, което е нарушение на принципите на демократичното общество и изземва свободата на избор и свободата на мисълта на обикновения човек.

Неучастието в избори също е избор.

Не можем да бъдем задължени да участваме насила във фарсовата политически игра на политическите елити. Повечето граждани участват в управлението единствено и само със своя вот. Съзнаваме, че този призив може да се разглежда като отстъпление от политически ангажимент и като даване на възможност на хора, които нямат скрупули, да се възползват и да участват във властта. В същото време следва да заявим, че ако политическата система е толкова корумпирана, че да третира гласоподавателите като роби дори по отношение на това дали да участват в избори или не, то всяко участие в избори само подпомага продължаването на едно безотговорно управление.

Чл. 10 на българската Конституция, основен закон за страната, предвижда, че правото на участие в избори е точно такова – право.

Задължителното участие в избори, под страх от държавна принуда и последващи санкции, изразяващи се в загубване на правото на участие в избори, е в безспорно противоречие с чл. 3 на Европейската конвенция за защита правата на човека.

Задължителното участие в избори нарушава също правото на свобода на съвестта и мисълта, закрепени в Конституцията и Европейската конвенция.

Призоваваме всички свободомислещи българи с право на глас да не се включват в политическия театър, като откажат да се явят под строй да гласуват за хора и партии, които не подкрепят.

 

Политически съвет на ХРП

Публикувано в Избори 2016, ХРП

Прес-съобщение относно проведения конгрес на ХРП

Адв. Д-р Виктор КостовКонгрес на ХРП 2016 г.

На 1ви октомври 2016 г. в София се проведе редовен конгрес на Християнреформистка партия. Съгласно дневния ред председателя изнесе доклад за дейността дотук и предложи оценка за перспективите пред партията. Последва дискусия относно бъдещето на ХРП.

Конгресът внесе някои незначителни промени в програмата. Изменен и допълнен беше Устава на ХРП с цел подобряване на функционирането на партията. Обсъдена беше стратегия за набиране на средства и работа с членове и симпатизанти, изпълнението на която да позволи партията да се включи по-активно в политическия живот.

Избрано бе ново ръководство, Политически съвет, в състав:

Виктор Костов, председател
Боян Цветков, заместник-председател
Анатолий Еленков, член на ПС
Явор Костов, член на ПС
Крум Крумов, член на ПС
Евгени Димитров, член на ПС
Невена Стефанова, член на ПС

С оглед изискванията на устава, с цел контрол над разходване на средствата на партията за Контрольор бе избрана Петя Димитрова. Новото ръководство и промените в устава ще бъдат надлежно вписани в съда.

Новото ръководство ще продължи дейността по изпълнение на програмата и идеите на партията, от които, както Конгресът констатира, българското общество има крайна нужда.

Публикувано в Общи, ХРП

Предстоящ конгрес на ХРП – 01.10.2016 г.

ПОКАНА

Политическият съвет на Християнреформистка партия, със свое решение от 04.08.2016 г., на основание чл. 17, ал. 1, т. 11 от устава на партията, свиква редовен конгрес на партията на 01.10.2016 г., от 10:00 ч., в гр. София, АТМ Център хотел, ет. 7 – голяма зала, бул. „Цариградско шосе“, № 131, при следния дневен ред: 1. Откриване; 2. Отчетен доклад и дискусия; 3. Изменение и допълнение в програмата и устава на партията; 4. Избор на ново ръководство; 5. Изработване стратегия за участие в следващи избори; 6. Други; 7. Закриване.

Политически съвет на ХРП

 

Регистрация за участие може да направите по два начина – онлайн и на хартиен носител. За да може да участвате в конгреса, трябва да заплатите членския си внос за 2016 година. Симпатизантите, които искат да станат членове на партията и да участват в конгреса, могат да го направят, като подадат декларация за членство, както и като заплатят членски внос за 2016 година. Срокът за всички тези елементи (влючително и получаването на декларациите за членство и регистрационните формуляри по пощата) е 23.09.2016 г.

Публикувано в Общи, ХРП

В Народното събрание е заведено становището на ХРП за промяната в Изборния кодекс, въвеждаща задължително гласуване

В Народното събрание на Република България, под входящ номер ПГ–623–00–18/21.04.2016 г. е заведено становището на ХРП за промяната в Изборния кодекс, въвеждаща задължителното гласуване.

Текст на становището: protiv_zad_glas_2016

Публикувано в Общи, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ

ИЗВЪНРЕДНО! ЗАКОНОДАТЕЛНА КРИЗА ЗА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Автор: Виктор Костов

На 1 март бе публикуван проектозакон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданиятаЗаконопроектът е с вносител г-н Георги Кадиев, бивш член на парламентарната група на социалистическата партия.

Корупцията, в смисъл на поквара в ценностите и мисленето, в политическия елит на България достига нови висоти с този законопроект.

Ако този проект бъде гласуван и стане закон, това ще бъде краят на религиозната свобода в България. Ако законопроектът се превърне в закон, християнската църква ще трябва отново да мине в нелегалност, за да функционира като такава.

Проектът предвижда:

 • Задължителна регистрация на всички вярващи пред държавата.
 • Забрана за вяра в Бога и проповед без регистрация от държавата.
 • Ограничаване на даренията за църквите и забрана за финансиране от чуждестранни източници. (Църквите ще трябва да водят списъци с имена и ЕГН на дарителите на църкви и да ги предават на Дирекция „Вероизповедания“).
 • Деклариране на източника на средствата при дарения над минималната работна заплата с нарочен формуляр-декларация.
 • Забрана за извършване на богослужение на всички граждани от страни, които не са в ЕС, включая САЩ, Австралия и други нации с приятелски отношения.
 • Дирекция „Вероизповедания“ се превръща в контролен орган, който само „при съмнение за нарушаване на законите“ в страната, без установяване на фактическо нарушение, може да забрани духовната и проповедническа дейност на всеки.
 • Само одобрени от държавата образователни институции могат да произвеждат служители с право да проповядват.
 • Всяка църква трябва да има регистър с три имена, ЕГН, копия от дипломите за религиозното образование на своите служители.
 • Християните няма да могат да проповядва и критикуват  „социално-икономическия ред или обществените норми и отношения“ в страната, нито да правят политически коментари.
 • Други ограничения, вкл. въвеждане на огромни глоби за неизпълнение на тираничните изисквания на законопроекта.

На практика този законопроект ще постави християнската църква вън от закона, грубо потъпквайки принципа на разделение на държава от църква, и ще настани тоталитарната държавна бюрокрация вътре в църквите и в съвестта на хората.

Държавата ще бъде новият бог на мястото на истинския Бог.

Това законодателно решение за ограничаване на религията е най-лошото от всички досегашни опити през годините на демокрация в България да се възстанови марксизъм-ленинизма в отношението срещу християнството и свободата на религията. С тази инициатива се нарушават не само религиозните права, но и редица други основни свободи на хората – свобода на съвестта, на мисълта, на изразяване, на събиране и предаване на информация, на формиране на мнение, на събрания, на сдружаване и др. Законопроектът „Кадиев“ е удар срещу демократичното устройство на България.

Нужна е незабавна, решителна и компетентна реакция от страна на християнските общности, църкви, организации, от евангелски, православни и католически енории, правозащитни организации и демократично мислещи политици, за да бъде спрян този драконовски, тоталитарен проект, който застрашава изповядването на каквато и да било вяра в страната.

Ние вече работим върху правния анализ на законопроекта „Кадиев“. В близките дни ще оповестим подробно конкретните закононарушения и злополучните възможни приложения на тази законодателна авантюра. Предложените изменения в ЗВ на практика ще доведат до нарушаване конституционния ред в страната и разрушаването на градените с години след падането на комунизма крехки права на хората с християнски и други религиозни убеждения.

Никога опасността за църквата и християнството не са били толкова реални, колкото в сегашната трудна международна ситуация, от която силите на злото желаят да се възползват.

Прокарването на този драконовски законопроект на практика ще отвори вратата за пълен държавен контрол върху съвестта на хората и ще заличи свободата в България. Българите и най-вече вярващите протестанти, православни и католици ще се превърнат окончателно в крепостни на държавния апарат и политическата управляваща класа.

Нужни са молитвите и действията на всички вярващи и свободомислещи хора, за да опазим свободата си да живеем достойно и свободно. Единственият начин да запазим конституционния демократичен ред в България е да не допуснем този законопроект да стане закон.

Очаквайте скоро петиция срещу Законопроекта „Кадиев“ и се включете в нея!

Публикувано в ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ, РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА, СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

ВАС насрочи делото за допълване и корекции на протокола от съдебно заседание

В предишни комюникета информирахме нашите последователи и читатели за нашето недоволство от непълния протокол от съдебното заседание, на което се гледа делата ни срещу отказа на ЦИК да регистрира ХРП за изборите.

Вчера, 25 септ. 2015 г., подадохме заявление до ВАС, с искане за допълване и поправки в протокола, поради неотразяване на две трети от нашите аргументи представени в откритото заседание. ВАС насрочи заседанието по нашето искане за 7ми октомври, но датата най-вероятно ще бъде променена поради други съдебни ангажименти на представителите на ХРП.

Публикувано в Избори 2015, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ, ХРП