В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НЕ УВАЖИ ВОЛЯТА НА НАД 2500 ИЗБИРАТЕЛИ

В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НЕ УВАЖИ ВОЛЯТА НА НАД 2500 ИЗБИРАТЕЛИ

Обръщение на председателя на ХРП
18 септември 2015 г.

Уважаеми членове и симпатизанти,

Върховен административен съд не зачете волята на над 2500 избиратели, които заявиха подкрепата си за участието на Християнреформистка партия в изборите. С аргументи, които не издържат нито житейска, нито правна логика, ВАС отхвърли жалбата на ХРП срещу отказа на ЦИК да регистрира партията за изборите. (Можете да се запознаете с решението на ВАС тук. Протоколът от съдебното заседание е тук. )*

Протоколът от заседанието е непълен – голяма част от аргументите ни, представени на него, не бяха дори отразени в протокола, въпреки подробните обяснения по отношение на неправилността и незаконосъобразността на решението на ЦИК, по всички точки на техните твърдения за „нередовности“ на документите. Това е нарушение на съдопроизводствените правила.

За съжаление, нямаме повече къде да обжалваме. Трите съдийки от ВАС са крайната инстанция, поне в рамките на българската съдебна система.

Несъмнено и за пореден път стана явна дълбоката криза в българското правораздаване и съдебна система. Това решение на ВАС е поредното свидетелство за неспособността съдът да съди по справедливост и в полза на хората. Потърпевши в случая са избирателите, подкрепили ХРП за регистрация, която бе първоначално отказана от ЦИК. Мотивите на ВАС и въобще цялото поведение на съда, засвидетелстващо ниска заинтересованост за волята на хората, а по-скоро интерес към бързото претупване на жалбата, прави това решение, което е издадено „В името на народа”, пародийно.

Ще посочим само част от абсурдите на това решение на ВАС.

По „нередовността на банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията”, представителят на ЦИК не спря на нарича бялото черно и черното – бяло. Въпреки че сметката ни е в платежна институция, лицензирана от БНБ, има идентификаторите на всички сметки в Европейския съюз, по нея до момента са извършвани плащания на името на ХРП и могат да се правят извлечения, и въпреки че представихме писмо от Сметна палата, удостоверяващо, че същата тази сметка е регистрирана и при тях по изискване на чл. 28а от Закона за политическите партии, ВАС възприе абсурдните аргументи на ЦИК: понеже сметката не била от „банка“, то тя не била „банкова“.

Американците казват: „Ако прилича на патка, ходи като патка и квака като патка, тогава почти сигурно е патка“. Можем да приложим тази поговорка и в нашия случай: ако прилича на банкова сметка, има всички характеристики на банкова сметка и се ползва актуално като банкова сметка, може би наистина е банкова сметка.

Вторият аргумент на ЦИК, бе още по-несмислен: че не можела банковата ни сметка да е банкова сметка защото в сайта на „Изипей“ АД нямало обявена услуга „обслужване на предизборни кампании на политически партии“. За да оборим това несъстоятелно твърдение, представихме копия от публично достъпните Общи условия на две от най-големите банки в България:„Райфайзенбанк“ и „ОББ“. Нито една от тези банки на предлагат услуга „обслужване на предизборни кампании на политически партии“ просто защото такава услуга няма. Няма и да има. (Банковите услуги са движения на пари, а не конкретизиране и списък на всяка сделка и цел, за която могат да се движат тези пари.) ВАС се изказа в пълна подкрепа на абсурдното развитие по този въпрос до момента. Те заявиха с решението си, че разпечатките от Общите условия на банките, които сме представили, нямали отношение към делото!

Тук ще се спрем и на част от аргументацията, която ВАС нарочно пропусна от протокола си от заседанието.

По въпроса за събраните подписи и тяхната форма подробно обяснихме на съда, че подписката ни е представена съгласно изискванията на закона, с наличните реквизити: три имена, адрес и саморъчен подпис. От ЦИК се противопоставиха на формата на подписката, защото не била на тяхна бланка. Наложи се да изтъкнем в съдебното заседание, че ние събираме подписи в подкрепа на ХРП, а не в подкрепа на ЦИК. Затова, ако нашата бланка съдържа нужните реквизити и нужните подписи и информация, то няма причина тя да не бъде уважена. Чрез наша бланка, хората, дали подписите си, са поне малко наясно коя партия подкрепят; а целта на политическото състезание е партията да изразява свободно своите идеи, а не идеите на Централната избирателна комисия.

На следващо място посочихме, че на 09.09.2015 г. сме направили всичко възможно да предоставим повторно, в най-кратки срокове, списъка на подкрепилите партията за регистрация и в електронен формат, на файл, образец  от ЦИК. Това стана 2 часа и половина след изтичане на обявения краен срок за регистрация на партии – 18:00 часа на 9 септември.  Толкова трудно ли беше ЦИК да приеме този списък и да го приложи към документацията, с което да комплектова документите и да ни регистрира в срок? Да, трудно е, ако целта е законът да се прилага във вреда на заявителя и той да бъде третиран като нарушител и вредител.

По закон всички партии имат три дни да отстранят посочени им от ЦИК нередовности , но не по-късно от края на срока за регистрация. Да, но по закон (чл. 134, ал. 1 ИК) срокът за регистрация е не по-късно от 45 дни от деня на изборите, а не 45 дни и 6 часа! В този смисъл би следвало ЦИК да нямат проблем да приемат до края на календарния ден на 9-ти септември поправки, особено дребни, като нашата, и то представени съвсем навреме; да, наистина след часа, обявен от ЦИК, но все още в рамките на срока, посочен от ЗАКОНА.

В деня на регистрацията тези наши аргументи не трогнаха ЦИК, които отхвърлиха повторно предадения от нас прегледан списък. Още повече, в деня на съдебното заседание ВАС потвърди грубия чиновнически формализъм на ЦИК – подписите трябвало да са номерирани от 1 до 2500 и да бъдели на бланка на ЦИК. Ние разяснихме колко непрактично е това изискване на ЦИК – за да бъде спазено, това означава, че само една единна подписка трябва да бъде подписвана; не би имало възможност подписката да тече на различни места едновременно, след което да бъде сглобена в единна подписка, както направихме ние. Освен това, в бланките си имахме специална графа, в която подписите да се записват  на всеки лист, за да се събират по-лесно. (Тези разяснения бяха напълно игнорирани и незаписани в протокола от заседанието на съда.)

За нас стана ясно, че ЦИК и ВАС правят нямат намерение да допуснат една нова партия, която не е бирена, или не се казва ПП „Море” или нещо подобно, да се включи в изборното състезание. Ако бихме приели да се поклоним на тяхната стеснителна и абсурдна интерпретация на закона, защитаваща визията на политическата класа и чиновниците за „законност”, на тези, които имат контрол над политически и държавни институции, може би щяха да ни приемат в „клуба на послушните“. За пореден път видяхме, че държавните служители и служителки сякаш имат за цел да служат на себе си и се впечатляват само от мощни политически интереси;  „името на народа”, в което се кълнат малко ги интересува.

Но това негативно за ХРП развитие има и друга страна. Въпреки че загубихме делото и не бяхме  регистрирани, ние спечелихме на други фронтове.

Видяхме много нови поддръжници в кампанията по набиране на подписи за подкрепа. Мотивирахме енергията на мнозина и особено млади хора за реализирането на едно добро начинание – българска партия, основана на християнските ценности, морал и визия да се включи в изборната надпревара. Противопоставихме се със законови средства на, според нас, беззаконния отказ за регистрация.

За по-малко от две седмици събрахме нужните подписи, дори повече.

Сблъскахме се с реалностите на българския юридически и институционален дух на формализъм и грубо чиновническо незачитане на духа и смисъла на закона като такъв в полза на хората и техните свободни формации. Не се подадохме на изкушението да загърбим принципите и това, което считаме за разумно, законно и нормално, а именно – идеята, че законът трябва да служи на хората, а не хората да бъдат само пионки в ръцете на закона. Набрахме важен опит, който ще ни послужи в бъдеще.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха. Благодарим на тези, които ще ни подкрепят в бъдеще.  Това ще са тези, които не желаят да участват във фарса на мнимото правосъдие, мнимата политика и мнимата грижа „в името на народа“ на изборни, но безотчетни държавни институции.

Ние няма да играем техните политически игри. Ние няма да се поклоним на държавния идол, за да бъдем допуснати до неговите палати. Ние ще застанем за истината и за това, което е право. За закона, който служи на хората, а не ги прави роби на чиновника.

Заради вярата, заради Бога и в полза на народа!

Адв. д-р Виктор Костов
председател на ХРП

 


 

БЕЛЕЖКА

* За всеки, които се интересува, жалбата ни и решението на ЦИК също са публикувани онлайн.

 

Публикувано в Избори 2015, ХРП

ЦИК БАВИ ЖАЛБАТА НА ХРП ДО ВЪРХОВЕН АДМ. СЪД

Уважаеми симпатизанти и членове,

Централната избирателна комисия все още не е придвижила нашата жалба до Върховен административен съд. Днес, 14 септември сутринта, жалбата ни срещу отказа на ЦИК за регистрация на партията за изборите все още не е изпратена във ВАС.

Изборният кодекс задължава ЦИК, когато партия се жалва от отказа за регистрация,  да изпрати жалбата „незабавно“.

Чл. 58. (1) Решенията на Централната избирателна комисия може да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда. (– извадка от Изборен кодекс, подчертаването наше)

На четвъртия ден след завеждане на жалбата ни ЦИК все още не е направила нужното, за да влезе тя в съда. Обясненията от ЦИК са, че имали много жалби.

Ще продължим да ви държим в течение, особено от гледна точка на това, че е застрашена регистрацията на ХРП за изборите дори при благоприятно решение на ВАС – абсолютният краен срок за регистрация на партии, спечелили обжалването пред ВАС, е 32 дни преди деня на изборите.

Борбата продължава!

Политически съвет на ХРП

Публикувано в Избори 2015, Общи, ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ, ХРП

ЦИК отказа регистрация на ХРП за изборите, обжалвахме пред ВАС

ЦИК отказа регистрация на Християнреформистка партия за участие в местните избори на 25.10.2015 г. Ръководството на ХРП незабавно подаде жалба до Върховен административен съд срещу решението на ЦИК. Делото ще се гледа и реши в тридневен срок от постъпване на жалбата в съда.

Очаквайте подробности.

Публикувано в Общи

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ В ПОДКРЕПА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ХРП В ЦИК ЗА ИЗБОРИ 2015

28 АВГУСТ 2015 г.
От: Председател на ХРП
ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!
ИЗТЕГЛИ БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ В ПОДКРЕПА НА ХРП!

Съмишленици,

Моля, в кампанията по събиране на подписи имайте предвид следната информация:
Координатор по събиране на попълнените бланки с подписи: адв. Невена Стефанова, мобилен тел. 0887993452.
Начин на изпращане – САМО С КУРИЕР!
Срок на получаване 8ми септември 2015 г. – до 10:00 часа.

Бланките с подписи трябва да получим в централния офис не по-късно от 8ми септември 2015 г. до 10:00 часа сутринта. Изпращайте на следния адрес, на името на Н. Стефанова:
София 1233, ул. Враня 73, ап. 10
Телефон на офиса: 02-423-3034

САМО С КУРИЕР! – ДОСТАВКА ДО 10 ЧАСА. ТРЯБВА ДА Е ИЗРИЧНО ЗАЯВЕНО НА КУРИЕРА.
За предаване на бланки с подписи, които няма да пристигнат в указания срок, моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СВЪРЖЕТЕ С КООРДИНАТОРКАТА АДВ. СТЕФАНОВА!

Сроковете са критично кратки, но Ви пожелаваме успех! Не се колебайте да контактувате с нас на посочените телефони.

Адв. д-р Виктор Костов
Председател ХРП
info@hrp.bg
http://www.hrp.bg

Публикувано в Избори 2015

Въвеждането на трети пол е престъпен акт срещу нормалността, морала и естественото семейство

Българските народни избраници окончателно напуснаха реалността.

Въпреки тежките проблеми от морално, духовно, икономическо, демографско и политическо естество, които са факт, и които би трябвало да стоят пред мъжете и жените, избрани да управляват българското общество, за тях най-важно бе да приемат закрила за хората, които искат да си сменят… пола!

Изправени сме пред правен, морален и природен абсурд. Това, че абсурдно законодателство се приема за пореден  път, не прави този акт на Народното събрание по-малко морално осъдителен и тежък. Това е тежко провинение пред народа.

Без дискусия, без гласуване, без публичност, без допитване до хората, без зачитане на християнския морал и семейните ценности, Народното събрание забрани да се критикува една налудна перверзия и болестно психично състояние. Ако отрицателното отношение, на морална, духовна, религиозна, семейна или светогледна основа, към смяната на пола е дискриминация, то хора, които искат да си „сменят пола”, няма да могат да търсят помощ за налудното си състояние, ако биха решли. Всеки, който би им помогнал, ще се окаже, че ги дискриминира, тоест, ограничава правата на мъжа или жената, които искат да се преструват на противоположния пол.

Един анекдотичен пример ще помогне да схванем крайната извратеност на парламентарния вот. Ако някой твърди, че е Наполеон или куче, ще бъде вкаран в лудницата. Но ако е мъж и твърди, че е жена, която има нужда от присаждане на съответните органи, след съответното хирургично осакатяване – той е защитен от закона носител на права срещу „дискриминация”.

Парламентът гласувал, защото било дошло писмо от Европейската комисия за „синхронизиране на българското законодателство” с европейското и трябвало неизбежно да се гласува това изменение към Закона за защита от дискриминация. Това просто не е вярно.

Европейският парламент и съответните комисии НЕ МОГАТ ДА НАЛОЖАТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА да приемат закони, които последните не одобряват. Поредната манипулация, която е свързана с ЛОБИСТКИ ИНТЕРЕСИ, често обвързани с финансови ангажименти. Българският суверенитет, който уж произхожда от българския народ, вече не съществува. Българският народ е считан за достатъчно прост и неграмотен, за да му се дават за дискусия морално етични казуси като това – колко пола има на този свят и трябва ли децата ни да живеят в триполово общество.

Българският народ е обречен на морално, културно и интелектуално разложение, когато психичните болести и сексуалните извратености, вместо да бъдат лекувани, се превърнат в право, което трябва да бъде защитавано със силата на закона, приет от народните избраници.

Днес е срамен ден за българската законодателна власт. Тежко и горко на децата ни и на бъдещите поколения на българите.

––––––––––––––––––––––––-

Политически съвет на Християнреформистка партия

Публикувано в ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТ, СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Становище относно приетия на първо четене на 05 февруари 2015 г. Проектозакон за предучилищното и училищното образование

СТАНОВИЩЕ

на „Християнреформистка партия“ и „Свобода за всеки“
относно Проектозакон за предучилищното и училищното образование,
гласуван на първо четене на 05 февруари 2015 г. в Народното събрание

Със съжаление отчитаме факта, че този проектозакон бе гласуван и приет на първо четене от Народното събрание. В него недвусмислено се продължава недемократичната традиция на държавен монопол върху образованието. Ролята на родителите относно вида, съдържанието и философията на образованието е сведена до минимум, тоест само до зададената от държавната администрация рамка, в която се гарантира доминиране на държавното училище и на държавната администрация относно всички важни решения по въпроса на образованието.

Без да навлизаме в подробности относно другите аспекти на законопроекта, отсъствието на плурализъм в образованието и алтернатива за родителите е сериозно нарушение на принципа на свободното и демократично общество. На законодателите е известен фактът, че определен брой български семейства са избрали домашната форма на обучение, която е доказана в своето академично, възпитателно и морално превъзходство пред масовото публично училище в редица други страни. Домашното образование е частно финансирано, базирано у дома, ръководено от родителите и независимо от държавната образователна програма.

Въпреки това, образователният законопроект не адресира правото на родителите да образоват децата си по различни от държавните стандарти и не признава правата на домашните ученици като възможна форма на обучение. Нововъведената самостоятелна форма не е легализиране на домашното обучение, а единствено възможност за неприсъствена форма, при която родителите обучават вкъщи децата си по програмите на МОН. Родителите, които ще изберат тази форма на обучение, ще бъдат третирани като нарушители, които непрестанно трябва да се доказват, да отговарят на всевъзможни условия, ще подлежат на постоянен контрол от различни институции, както и на разрешителен режим поради единствената причина – преценката, че имат възможност да дадат по-качествено образование на своите деца. Считаме подобно отношение на държавната администрация като абсолютно недопустимо и грубо погазване на основните права и свободи на личността.

Напомняме на законодателите, че съгласно Конституцията на Република България образованието не е в сферата на държавния монопол. То е право и държавата следва единствено да предостави равни възможности за достъп до образователната услуга, която предлага, не да задължава всички с нея. Нашето предложение е да се избегне тоталното и недемократично свръхрегулиране на важната сфера на образоване на децата и избора на техните родители в тази посока. Свръхрегулационният подход към образованието нарушава правата на родителите да отглеждат, възпитават и образоват децата си съгласно своите възгледи и убеждения – права, залегнали в международни документи като Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата човека и основните свободи и др.

Считаме, че е нужно законодателно да бъде въведен текст, който да гарантира правото на родителите да възприемат и да практикуват образование, което се явява алтернатива на предложеното от държавата. Текстът може да гласи: „Държавата признава правото на родителите да отглеждат, възпитават и образоват децата си съгласно своите светогледни, философски и религиозни убеждения и за целта допуска родителите да осъществяват образование на децата си извън формите, уредени в настоящия закон.“

Систематично текстът може да бъде разположен в „Общи разпоредби“ или „Допълнителни разпоредби“. Признаването на дипломите и международно признатите сертификати за степен на образование може да става по общия ред, по който се признават дипломите, придобити извън страната.

Този подход ще гарантира правата на родители, които желаят да образоват децата си вкъщи или по друг частен образователен модел. Възможно е домашните ученици да бъдат тествани по стандартите на държавната образователна система, ако те и техните родители желаят да получат признание на знанията си по държавен стандарт. Но не би следвало законодателят да продължава да създава пречки пред свободния избор на образователна форма от родителите.

Ние и нашите съмишленици – български и международни личности и организации – ще продължим да защитаваме правото на истински демократичен избор в образованието на децата и техните родители. Здравото семейство е в основата на личното и семейно щастие и благополучие, както и на националния просперитет. Здраво е семейството с ценности и добро образование. Българският законодател следва да се съобрази с времето, в което живеем, като реално спазва принципите на свободното и демократично общество, които изискват държавата да гарантира плурализъм и правата на всички, включително и в сферата на образованието.

С уважение:
адв. д-р Виктор Костов, председател на „Християнреформистка партия“
Владислава Борисова
Крум Крумов
Невена Стефанова
Боян Цветков
Явор Костов –
Политически съвет на ХРП

Адв. д-р Виктор Костов – „Свобода за всеки“

Становището е внесено на 10.03.2015г. в НС, Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по културата и медиите и е заведено в Народното събрание с входящ номер ПГ – 523 – 00 – 20 / 10.03.2015г.

Публикувано в Образование

Обиколка на ПС на ХРП и преговори за коалиция

От 11 до 14 декември 2014 г. председателят на партията и членове на Политическия съвет на ХРП посетиха Ловеч, Велико Търново, Свищов, Варна и Бургас.  Проведени бяха индивидуални и групови срещи за популяризиране платформата на партията и търсене на симпатизанти и съмишленици с цел развиване на местни структури. Беше обявена и кампанията 1000 по 100, предприета за набиране на необходимия минимален бюджет за успешно участие в политическия дебат и изборите през 2015 г.

Получената обратна връзка по време на срещите затвърди убеждението, че ХРП е истинска дясна алтернатива на политическата реалност в страната заради ценностите и здравия разум, на които стъпва. В презентациите и последвалите дебати стана ясно, че има хора по места, които с доверие приемат визията на ХРП и ще дадат подкрепата си за нея. В същото време пролича нуждата от разясняване на каузата на ХРП и това защо дясната алтернатива е единственото решение напродължаващата българска политическа безизходица.


IMG_20141212_182621211 IMG_20141213_163351587 IMG_20141212_165233116
IMG_20141212_130027297

В Бургас беше осъществена и предварителна среща с председателя на Българска християнска коалиция за обсъждане възможностите за създаване на консервативна коалиция на България.

Предстои създаването и организирането на обучителен семинар, който да отговори на нуждите на хората по места в страната да се запознаят отблизо с дясната, консервативна идея, основана на християнските ценности и представена от ХРП.

Представен беше и новият двуминутен рекламен видео-клип на партията.

(ЗА ЗАЯВКИ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ СЕМИНАР ПРЕЗ 2015 ПИШЕТЕ НА info@hrp.bg; за включване в кампанията „1000 по 100“ – вижте началната страница на този сайт.) IMG_20141212_195427029

Публикувано в ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА, ХРП